Proto Global Logistics

Services/HİZMETLERİMİZ

All terrains.

All the time.

 

SEA TRANSPORT/Denİz Taşımacılığı

 • FCL/LCL organization

 • Door-to-Door and Port-to-Port Services

 • Special Equipments (Reefer, Flatrack, Open-Top)

 • Transit Transportation


 • Full ve parsiyel konteyner organizasyonu

 • Kapıdan Kapıya ve Limandan Limana Hizmet

 • Özel Ekipman (Reefer, Flatrack, Open-Top) ve Proje Yükü Taşımacılığı

 • Transit Taşımacılık

INTERMODAL TRANSPORT

 • Short-period Delivery

 • Low Cost Service

 • Process Follow-Up

 • Air, Sea, Land Combined Transportation • Kısa Süreli Teslimat

 • Düşük Maliyetli Hizmet

 • Süreç Takibi

 • Hava, Deniz, Kara Kombinasyonu

AIR TRANSPORT/Hava TAŞIMACILIĞI

 • Fast, reliable and affordable service options

 • Door-to-Door Services

 • DG and Heavy Transport

 • Charter Organization

 • Hızlı, güvenilir ve ekonomik servis seçenekleri

 • Kapıdan Kapıya Hizmet

 • Tehlikeli Madde ve Ağır Tonajlı Taşımacılık

 • Charter Organizasyonu

PERSONAL EFFECT/ZATİ EŞYA

 • Determining the most suitable transportation process

 • Packaging and Stuffing Support

 • Documentation and Customs Clearence

 • Full service on PoD • En Uygun Taşıma Yönteminin Saptanması

 • Paketleme ve İstifleme Desteği

 • Evrak Hazırlama ve Gümrükleme

 • Varış Noktasında da Tam Hizmet

LAND TRANSPORT/KARA TAŞIMACILIĞI

 • Reliable and on-time delivery

 • Door-to-Door Services

 • FTL and LTL Services

 • Temporary Warehousing Services

 • Güvenli ve zamanında teslimat

 • Kapıdan Kapıya Hizmet

 • Parsiyel ve Full Araç Hizmeti

 • Geçici Depolama Hizmeti

FOREIGN TRADE/DIŞ TİCARET

 • Market Research on Export Sales

 • Support for Reaching Buyers and Suppliers

 • Documentation and Customs Clearence on Export/Import processes.

 • Consultancy

 • Yurtdışı Satışlar için Market Araştırması

 • Tedarikçi ve Alıcıya Ulaşmada Destek

 • İthalat/İhracat Süreçlerinde Evraklama ve Gümrük Hizmetleri

 • Danışmanlık